Tisztelt Látogatónk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk
A www.mpetrol.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk
Az M.Petrol cégcsoport minden észszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, az M.Petrol sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. Az M.Petrol nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.mpetrol.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

Az M.Petrol nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

Az M.Petrol nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak.

Az M.Petrol weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat elfogadja, hogy az M.Petrolnak korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog
A M.Petrol weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak – a személyes használatot meghaladó mértékű – bármilyen formában történő felhasználása kizárólag az M.Petrol kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az M.Petrol fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat. Az M.Petrol minden tudomására jutott jogsértéssel szemben fellép.