20okt, 22 október 20, 2022Hírek

Napelemes villamosenergia-termelő rendszer telepítésével korszerűsítettük miskolci töltőállomásunk.

FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-03477
Projekt címe: Mineral Petrol Zrt. Miskolc, József Attila utcai épületének energetikai korszerűsítése napelemes rendszerrel
Megítélt támogatás összege: 4 800 550 Ft
Projekt összköltsége: 8 728 274 Ft
Támogatásintenzitás: 55%
Forrás: ERFA
Megvalósítási helyszín: 3527 Miskolc, hrsz: 4795/7
A projekt kezdő dátuma: 2021. szeptember 28. (kivitelezési szerződés dátuma)
A projekt befejező dátuma: 2022. október 20. (végszámla teljesítésének dátuma)

A vállalkozásra gyakorolt hatás, és hasznosításának várható eredménye:

A MINERAL PETROL Zrt. jelen beruházásának köszönhetően jelentős mértékben csökkenteni tudja az ökológiai lábnyomát, csökken az energiafüggőség mértéke, valamint a hálózatból vételezett villamos-energia, és az abból származó éves költségek. Tudatosul a vállalkozásokban a megújuló energia szükségszerűsége, növekszik a környezettudatosság és a klímaváltozás hatásainak mérséklésének szükségessége.

A projekt hozzájárult az Mineral Petrol Kft. versenyképességének növekedéséhez, a piaci pozíciójuk további erősödéséhez. Az energia-, és költséghatékonyabb üzemeltetés mellett a projekt hozzájárult a környezettudatosság erősítéséhez is és csökkenteni tudja az „ökológiai lábnyomát” is, melyet az alábbi monitoring mutatószámok igazolnak:

– Energiaigény fedezete: 98,58%
– A megújuló energiatermelés további kapacitása: 25,9 kWp
– A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 102,564 (GJ/év)
– Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 21,43 (t/év)
– Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 153,85 (GJ/év)
– A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése 28 490 (kWh/év)

A támogató okirathoz képest bekövetkezett változások:

Módosult az inverter típusa, ABB TRIO-27.6-TL helyett a pályázatban 1 db FIMER PVS-30TL került beépítésre.