22febr, 22 február 22, 2022Hírek

Napelemes villamosenergia-termelő rendszer telepítésével korszerűsítettük nagykanizsai töltőállomásunk.

Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00885
Projekt címe: Az MPH Power Zrt. nagykanizsai telephelyének energetikai korszerűsítése napelemes rendszerrel
Megítélt támogatás összege: 6 448 750 Ft
Projekt összköltsége: 11 725 000 Ft
Támogatásintenzitás: 55%
Forrás: ERFA
A megvalósítás helyszíne: 8800 Nagykanizsa, hrsz: 0403/3
A projekt kezdő dátuma: 2021. október 14. (kivitelezési szerződés dátuma)
A projekt befejező dátuma: 2022. február 22. (végszámla teljesítésének dátuma)

A vállalkozásra gyakorolt hatás, és hasznosításának várható eredménye:

Az MPH Power Zrt. a főtevékenységének fejlesztéséhez (ami egyben a projekt fejlesztendő tevékenység) a 4730’08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem tevékenységéhez valósította meg a napelemes rendszer telepítését. A telepített rendszer kiváltja a meglévő villamos energia ~93,03%-át, mely jelentős költségmegtakarítást eredményez a vállalkozás számára. Az itt felszabaduló likvid pénzeszközöket a jövőben további fejlesztésekre és munkabérre tudja átcsoportosítani a vállalkozás.

A projekt hozzájárult az MPH Power Zrt. versenyképességének növekedéséhez, a piaci pozíciójuk további erősödéséhez. Az energia-, és költséghatékonyabb üzemeltetés mellett a projekt hozzájárult a környezettudatosság erősítéséhez is és csökkenteni tudja az „ökológiai lábnyomát” is, melyet az alábbi monitoring mutatószámok igazolnak:

– Energiaigény fedezete: 62,64 %
– A megújuló energiatermelés további kapacitása: 42,18 kWp
– A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 167,03 (GJ/év)
– Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 34,91 (t/év)
– Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 250,55 (GJ/év)
– A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése 46 398,00 kWh/év)