fbpx
16okt, 20 október 16, 2020Hírek

Napelemes villamosenergia-termelő rendszer telepítésével korszerűsítettük szentesi töltőállomásunk.

FK-RASZTER Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Projekt azonosítószáma: GINOP-4.1.4-19-2020-00885
Projekt címe: Az MPH Power Zrt. szentesi telephelyének energetikai korszerűsítése napelemes rendszerrel
Megítélt támogatás összege: 6 448 750 Ft
Projekt összköltsége: 11 725 000 Ft
Támogatásintenzitás: 55%
Forrás: ERFA
Megvalósítási helyszín: 6600 Szentes, hrsz: 4130/7
A projekt kezdő dátuma: 2020. augusztus 12. (kivitelezési szerződés dátuma)
A projekt befejező dátuma: 2020. október 16. (végszámla teljesítésének dátuma)

A vállalkozásra gyakorolt hatás, és hasznosításának várható eredménye:

Az MPH Power Zrt. a főtevékenységének fejlesztéséhez (ami egyben a projekt fejlesztendő tevékenység) a 4730’08 Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem tevékenységéhez valósította meg a napelemes rendszer telepítését. A telepített rendszer kiváltja a meglévő villamos energia ~93,03%-át, mely jelentős költségmegtakarítást eredményez a vállalkozás számára. Az itt felszabaduló likvid pénzeszközöket a jövőben további fejlesztésekre és munkabérre tudja átcsoportosítani a vállalkozás.

A projekt hozzájárult az MPH Power Zrt. versenyképességének növekedéséhez, a piaci pozíciójuk további erősödéséhez. Az energia-, és költséghatékonyabb üzemeltetés mellett a projekt hozzájárult a környezettudatosság erősítéséhez is és csökkenteni tudja az „ökológiai lábnyomát” is, melyet az alábbi monitoring mutatószámok igazolnak:

– Energiaigény fedezete: ~93,03%
– A megújuló energiatermelés további kapacitása: 35,52 kWp
– A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség: 140,6592 (GJ/év)
– Az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése 29,39 (t/év)
– Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés 210,99 (GJ/év)
– A vállalkozások épületeinek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenése 39 072 (kWh/év)

A támogató okirathoz képest bekövetkezett változások:

Módosult a napelemek típusa, melyre 2021.02.23-án benyújtásra került egy módosítási kérelem. A 104 db Trina Solar típusú, 335 Wp névleges teljesítményű napelem modul helyett 96 db Longi 370 típusú, 370 Wp névleges teljesítményű napelem modul került beépítésre. Ezen felül, módosult a projekt tényleges kezdő és befejező dátuma.